Į pradžią KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ
Grįžti į naująją www.kaunas.lt versiją
Nemokamas Savivaldybės informavimo telefonas 8 800 20 000
   
2017 m. rugsėjo 24 d., sekmadienis
Į pradžią
El.paštas
Svetainės žemelapis
Neįgaliesiems kontrastingas
Neįgaliesiems tamsus
 
Naujienų prenumerata
El.pašto adresas
Privatizuojami objektai
Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu ir savivaldybei priklausiančių įmonių akcijų privatizavimą vykdo: Kauno miesto savivaldybės administracijos Privatizavimo skyrius, J. Gruodžio g. 16, LT-44291 Kaunas, tel.: (8-37) 42 29 96, 42 26 20; faks. (8-37) 42 48 73; el. p. privatizavimo.skyrius@kaunas.lt

VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMAS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMASIS TURTAS

2015 M. LAPKRIČIO MĖN.

 

PARDUODAMAS OBJEKTAS PRADINĖ PARDAVIMO KAINA AUKCIONO DATA
1.

Sporto klubas (bendras plotas – 123,13 kv. m, 3 aukštų mūrinio pastato rūsyje),A. Stulginskio g. 62, Kaunas.

AUKCIONO SĄLYGOS
Patalpų planas


33 570 €  2015-11-10
13 val.
 
 2.

Butas 2 aukštų mūrinio pastato pusrūsyje (bendras plotas – 52,26 kv. m,avarinis),Perkūno al. 67-8, Kaunas.

AUKCIONO SĄLYGOs
Patalpų planas
 


 27 720 € 2015-11-10
13.30 val.
 
3.

Biblioteka 5 aukštų mūrinio pastato 1 aukšte (bendras plotas – 72,00 kv. m),M. Gimbutienės g. 12A, Kaunas

AUKCIONO SĄLYGOS

Patalpų planas 26 100 € 2015-11-10
14.00 val.
 
4.

Butas 2 aukštų mūrinio pastato mansardoje (bendras plotas – 31,51 kv. m, avarinis), Kęstučio g. 37-23, Kaunas.

AUKCIONO SĄLYGOS

Patalpų planas

16 770  € 2015-11-10
14.30 val.
5. 2 butai 1 aukšto mediniame, avariniame pastate (keturių butų pastatas), pažymėjimas plane – 1A1m: butas Vilnų g. 14-1, Kaunas, (plotas 31,97 kv. m) ir butas Vilnų g. 14-4, Kaunas (plotas – 21,56 kv. m).

AUKCIONO SĄLYGOS
Patalpų planas


4 230 €  2015-11-10
15.00 val.


AUKCIONAS ĮVYKO
 6.

Negyvenamoji patalpa 1 aukšto medinio pastato pastogėje (paskirtis – gyvenamoji (butų), plotas – 12,75 kv. m, avarinis), Kranto al. 37-9, Kaune.

AUKCIONO SĄLYGOS
Patalpų planas

870 €   2015-11-10
15.30 val.
7.

Butas 3 aukštų mūrinio pastato 3 aukšte (bendras plotas 23,99 kv.m),

Laisvės al. 78-8, Kaunas.

AUKCIONO SĄLYGOS

Patalpų planas


17 000 €

2015-11-24
13.00 val.

 8.

Patalpos 2 aukštų mūrinio pastato rūsyje (bendras plotas 41,05 kv. m), Lietuvių g. 18-1, Kaunas.

AUKCIONO SĄLYGOS
Patalpų planas10 300 €

2015-11-24
13.30 val.AUKCIONAS ĮVYKO

 9.  

Butas 2 aukštų mūrinio pastato 1 aukšte (bendras plotas 35,6 kv. m, avarinis),

Šv. Gertrūdos g. 50-6, Kaunas.

AUKCIONO SĄLYGOS

Patalpų planas 
5 100 € 

2015-11-24
14.00 val.AUKCIONAS ĮVYKO

 10.

Butas 3 aukštų mūrinio pastato pusrūsyje (bendras plotas 24,54 kv. m),

Kęstučio g. 40B-1, Kaunas.

AUKCIONO SĄLYGOS

Patalpų planas
 
2 700 €  

2015-11-24
14.30 val.AUKCIONAS ĮVYKO

11.

Negyvenamosios patalpos 1 aukšto mediniame pastate (bendras plotas – 22,2 kv. m),

Erdvės g. 3-2, Kaune.

 

AUKCIONO SĄLYGOS
Patalpų planas


2 700

2015-11-24
15.00 val.

AUKCIONAS ĮVYKO

 

 INFORMACIJA APIE ANKSČIAU SKELBTUS AUKCIONUSINFORMACIJA APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ VIEŠO AUKCIONO BŪDU:

Viešame aukcione parduodami tik tie Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai, patalpos ar jų dalys, kiti nekilnojamieji daiktai ir jiems priskirti žemės sklypai (jei žemės sklypas parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu ir yra suformuotas), kurie įtraukti į Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015-03-05 sprendimu Nr. T-87 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ (su pakeitimais).


Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
Viešame aukcione ketinantys dalyvauti asmenys aukciono sąlygose nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku pateikia asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą ir kitus dokumentus bei informaciją.
Juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės privalo pateikti:
1. Prašymą įregistruoti aukciono dalyviu.
2. Registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
6. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).
7. Kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.
Fiziniai asmenys turi pateikti 1, 6 ir 7 punktuose nurodytus dokumentus (informaciją).
Viešame aukcione gali dalyvauti neribotas aukciono dalyvių skaičius.

Kiekvienas asmuo, norintis dalyvauti Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto viešame aukcione, turi pervesti nustatytą aukciono dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įmonės k. 188764867) sąskaitą Nr. LT60 4010 0425 0008 0309, AB DNB banke aukciono sąlygose nustatyta tvarka ir terminais.
Informacija apie mokėjimo pavedimo pildymą.


Informacija aukciono žiūrovams
Aukcioną stebėti gali asmenys, pageidaujantys būti aukciono žiūrovais, kurie į salę įleidžiami tik su Viešo aukciono organizavimo ir vykdymo komisijos išduotais aukciono žiūrovo bilietais. Vieno aukciono žiūrovo bilieto kaina – 3 Eur. Žiūrovo bilietas išduodamas iki aukciono pradžios pateikus dokumentą, įrodantį jog sumokėtas žiūrovo bilieto mokestis.
Už aukciono žiūrovo bilietą sumokama į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT60 4010 0425 0008 0309 AB DNB banke (banko kodas 40100).
 
Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono organizavimą ir vykdymą:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-05 įsakymas Nr. A-652 „Dėl Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Administracinės paslaugos „Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono būdu“ teikimo būtinų veiksmų sekos schema (parduodant nekilnojamąjį turtą (patalpas) be žemės sklypo)Administracinės paslaugos „Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono būdu“ teikimo būtinų veiksmų sekos schema (parduodant nekilnojamąjį turtą su žemės sklypu)
INFORMACIJA APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PRIVATIZAVIMĄ
Į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-02-11 nutarimu Nr. 161 patvirtintą Privatizavimo objektų sąrašą įtraukti Kauno miesto savivaldybei priklausantys akcijų paketai:
Kodas Juridinių asmenų registre Įmonės pavadinimas, buveinės adresas, pagrindinė veikla Įmonės įstatinis kapitalas, tūkst. eurų Valstybei tenkančių akcijų nominalioji vertė Įmonės nuosavo kapitalo grąža, procentais Darbuotojų skaičius
tūkst. eurų procentais
133370321 Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno aikštelė“,V. Krėvės pr. 42, KaunasAutomobilių stovėjimo aikštelių prižiūrėtojų veikla 30,29 21,33 70,42 0,00 6
233923260 Uždaroji akcinė bendrovė „Stoties turgus“,M. K. Čiurlionio g. 25, KaunasNekilnojamojo turto valdymas už mokestį ar pagal sutartį 2040,62 1040,72 51,00 0,53 13
Akcijų privatizavimo programos bus skelbiamos VĮ Turto banko Informaciniuose privatizavimo biuleteniuose, VĮ Turto banko tinklalapyje www.turtas.lt ir Kauno miesto savivaldybės tinklapyje www.kaunas.lt, skiltyje Privatizuojami objektai, bei vietos spaudoje.Administracinės paslaugos teikimo aprašymas


Privatizavimo procedūrų vykdymas 2010- 2014

 
 
 
 
 
 
 
Renginių kalendorius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Kauno miesto savivaldybės administracija, Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867, PVM mokėtojo kodas LT 887648610, tel. (8 37) 42 26 08, faks. (8 37) 42 54 52, el. p. info@kaunas.lt
Statistika:  Skaičiuojama nuo:  2009-01-16.  Iš viso apsilankė:  4993650.  Šiandien apsilankė:  1600.  Dabar naršo:  18
© 2002-2012 Kaunas.lt. Visos teisės saugomos. El. paštas: info@kaunas.lt Kopijuoti ir platinti www.kaunas.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama
Informacija interesantams teikiama telefonais 42 28 85 ir 42 26 08.
Svetainę sukūrė  Idamas. Panaudotas SmartWeb