Į pradžią KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ
Grįžti į naująją www.kaunas.lt versiją
Nemokamas Savivaldybės informavimo telefonas 8 800 20 000
   
2017 m. spalio 24 d., antradienis
Į pradžią
El.paštas
Svetainės žemelapis
Neįgaliesiems kontrastingas
Neįgaliesiems tamsus
 
Naujienų prenumerata
El.pašto adresas
Detalieji planai (balandis)
(Patalpinta 2012-04-30)

Rengiamas žemės sklypo APAŠČIOS G. 17, KAUNE, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Plano rengimo tikslas: Naudojamo valstybinės žemės sklypo suformavimas esamiems pastatams Apaščios g. 17, Kaune, eksploatuoti.
Pareiškėjai: Marija Norkienė, tel. 003702688734 (Latvija), Vladimiras Pčalinas.
Plano rengėja: UAB „Planuotojai", Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas, tel. (8*37) 209260, info@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu (plano rengėjos patalpose) ir pareikšti dėl jo pasiūlymus Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) galima nuo 2012-05-05 iki 2012-05-21.


(Patalpinta 2012-04-30)

Rengiamas žemės sklypo L.IVINSKIO G. 132, 132A, 132B, KAUNE, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Plano rengimo tikslas: Suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą pastatams (1A2m, 2A2mb, 3A1mž, 4I1m, 7I1m), L.Ivinskio g. 132, 132A, 132B, Kaune, eksploatuoti.
Pareiškėja: Stasė Liaučienė, tel. 862103539.
Plano rengėja: UAB „Planuotojai", Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas, tel. (8*37) 209260, info@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu (plano rengėjos patalpose) ir pareikšti dėl jo pasiūlymus Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) galima nuo 2012-05-05 iki 2012-05-21.

(Patalpinta 2012-04-30)

Rengiamas žemės sklypų SEINŲ G. 4 IR 8A, KAUNE, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Plano rengimo tikslas: Žemės sklypų Seinų g. 4 ir 8A, Kaune, ribų pakeitimas.
Pareiškėjai: Aleksandra Orlovienė, Grigorijus Krinickas, tel. 867576013.
Plano rengėja: UAB „Planuotojai", Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas, tel. (8*37) 209260, info@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu (plano rengėjos patalpose) ir pareikšti dėl jo pasiūlymus Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) galima nuo 2012-05-05 iki 2012-05-21

(Patalpinta 2012-04-30)

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad. Nr. 1901/0070:171 Žeimenos g. 139, Kaune detalųjį planą.

Planavimo tikslas: sklypo naudojimo pobūdžio keitimas iš mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, teritorijos tvarkymo režimo privalomųjų reikalavimų ir statybos reglamento nustatymas.
Organizatoriai: D. Šarakauskas, J. Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, tel.: (8 684) 84894.
Rengėjas- D. Šarakauskas, tel. (8 37) 321 886, info@dsarchitektai.lt.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti raštu organizatoriams. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime papildomai.

(Patalpinta 2012-04-27)

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Partizanų g. 63A Kaune planą ,prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Planavimo tikslas- padalinti žemės sklypą į du sklypus(pagal Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodytas žemės sklypo dalis) , nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, vadovaujantis Kauno m. savivaldybės bendrojo plano sprendiniais. Plano rengimo terminas 2012m. III ket.
Pareiškėjas- UAB" Plungės kooperatinė prekyba"" į/k 169985213 Birutės g.50 Plungė ir Mantautas Šutinis,Kęstučio g. 40B-6,Kaunas
Plano rengėjai-UAB"JAS" Kęstučio g.46a-1,LT-44308 Kaunas, PV J.Juozaitienė, e-mail:jurate@jas.lt, tomas@jas.lt. tel/fax.837320396.
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu galima UAB"JAS" patalpose Kęstučio 46a-1,Kaunas nuo 2012-04-30 iki 2012-05-15 plano rengėjo patalpose Kęstučio g.46A-1 Kaune. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus teikti raštu žemės sklypo rengėjui arba savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.

(Patalpinta 2012-04-26)

Pradedamas rengti detalusis planas bendrąja tvarka žemės sklypo Prenzeliavoje, kad.Nr.1901/0298:164, Kaune.

Pareiškėjas - Mindaugas Griškonis.
Planavimo tikslas- pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, padalijimas į sklypus, formuojant gyvenamųjų namų kvartalą, teritorijos tvarkymo režimo reglamento nustatymas.
Detaliųjų planų rengėjas: UAB „Planuotojai".
Projekto vadovė Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu 209260, el.paštas: info@planuotojai.lt
Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios g. 8-6.


(Patalpinta 2012-04-26)
Pradedamas rengti detalusis planas bendrąja tvarka žemės sklypo Armališkėse kad. Nr.1901/0294:667, Kaune.
Pareiškėjai: V.Sližys, V.Pukelevičienė, J.Gabrilavičius, A.Gabrilavičienė.

Planavimo tikslas- pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, padalijimas į sklypus, formuojant gyvenamųjų namų kvartalą, teritorijos tvarkymo režimo reglamento nustatymas.
Detaliųjų planų rengėjas: UAB „Planuotojai".
Projekto vadovė L. Pėželienė. Informacija telefonu 209260, el.paštas: info@planuotojai.lt
Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vasario 16-osios g. 8-6.


(Patalpinta 2012-04-26)

Parengtas žemės sklypo kad.Nr.1901/0284:440, Aukštutiniuose Kaniūkuose detalusis planas bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius Daiva Kerikienė, įgaliotas asmuo- Antanas Kilinskas.
Sklypo plotas -1,1113ha.
Planavimo tikslas- žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas, atidalytų sklypų žemės paskirties keitimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas (naudojimo būdai- gyvenamosios ir atskirųjų želdynų teritorijos).
Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija rengiama seniūnijos, detaliojo plano rengėjo patalpose 10 d.d. iki viešo aptarimo.
Viešas aptarimas įvyks 2012-05-28d. 14 val. plano rengėjo UAB „Planuotojai" patalpose
Vasario 16-osios 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas teikti raštu iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos.
Projekto vadovė Laimutė Pėželienė. Informacija telefonu 209260, el.paštas: info@planuotojai.lt

(Patalpinta 2012-04-26)

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Ateities pl. 128, Kaune, detalųjį planą.

Planavimo tikslas - pakeisti žemės naudojimo būdą ir pobūdį - į komercinės paskirties objektų teritorijos būdą, prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos pobūdį, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą ir statybos reglamentą (numatoma sporto salės statyba), nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.
Planavimo organizatorius „Arūno Liočo firma", Bažnyčios g.20, Kaunas, tel. (8 698) 10540, el. p. liocas@takas.lt.;
Detaliojo plano rengėjas - PV A. Liočas, Bažnyčios g.20, Kaunas, tel. (8 698) 10540, el. p. liocas@takas.lt.
Pasiūlymus galima teikti raštu nurodytais adresais per visą detaliojo plano rengimo ir susipažinimo laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki viešo susirinkimo pabaigos. Apie viešo svarstymo terminus skelbsime papildomai.

(Patalpinta 2012-04-26)

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Ąžuolų g. 15, Kaune, detalųjį planą.

Planavimo tikslas - esamo žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo. Naudojimo pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų bei statybos reglamento nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės bendrojo plano sprendiniais.
Planavimo organizatoriai - Tadas Urbonavičius, gyv., Taikos pr. 29-46, Klaipėda, Gintaras Iškauskas, gyv., Taikos pr. 37-56, Kaunas, tel. 8 600 93989.
Detaliojo plano rengėjas - PV A. Liočas, Bažnyčios g.20, Kaunas, tel. (8 698) 1 05 40, el. p. liocas@takas.lt.
Pasiūlymus galima teikti raštu nurodytais adresais per visą detaliojo plano rengimo ir susipažinimo laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki viešo susirinkimo pabaigos. Apie viešo svarstymo terminus skelbsime papildomai.

(Patalpinta 2012-04-24)

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Jaunųjų talkininkų g.21, Kaune, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Planavimo tikslas-sklypo suformavimas statinių 8A1p ir 12I1ž eksploatavimui.

Pareiškėjai-Gediminas Leščinskis gyv. Jaunųjų talkininkų g.21, Kaunas.

Planavimo pagrindas-Kauno m.sav. administracijos direktoriaus 2011-11-21 įsakymas Nr.A-4345 ''Dėl žemės sklypo Jaunųjų talkininkų g.21 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo.'' ir Kauno m.sav. Urbanistikos skyriaus sklypo plano rengimo reikalavimai Nr.SPR-7874, 2011-12-02.

Plano rengėjas-UAB „GEOMATININKAS", Mindaugo g.5, Garliava, Kauno raj., matininkas Audrius Lubys, tel.861577889, el. paštas: geomatininkas@gmail.com. Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2012-04-25 iki 2012-05-05 plano rengėjo patalpose adresu Veiverių g.150-307.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al.69, LT44251, Kaunas) 525 susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos datos.


(Patalpinta 2012-04-24)

Informuojame, kad rangiamas biokuro katilinės pramoninėje teritorijoje, buvusios ketaus liejyklos sklype, R. Kalantos g. 49, Kaune techninis projektas.

Projektas rengiamas vadovaujantis žemės sklypo R. Kalantos g. 49 detaliuoju planu, patv. 2005 m. vasario 14 d. Kauno m. sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-527.
Numatomas projekto rengimo terminas- 2012 m. II ketv. Numatoma statybos darbų pradžia- 2012 m. III ketv., pabaiga- 2013 m. III ketv.
Projekto rengėjas- D. Šarakausko projektavimo įmonė, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, tel. (8 37) 321886, el. paštas info@dsarchitektai.lt.
Projekto vadovas- D. Šarakauskas. Susipažinti su rengiamo projekto sprendiniais galima 20 darbo dienų nuo skelbimo išspausdinimo dienos darbo valandomis (8-17 val.) rengėjo patalpose.
(Patalpinta 2012-04-23)

Bendrąja tvarka baigiamas rengti žemės sklypo Armališkėse (kadastro nr. 1901/0294:403), Kaunas, detalusis planas.


Planavimo tikslas - pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, padalijimas į sklypus, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai, teritorijos tvarkymo, naudojimo ir statybos reglamentų nustatymas.
Planavimo terminai: 2010-2012 m.
Planavimo organizatorius: Algirdas Dubinskas, gyv. Rusmenių g. 28-1, Kaunas,tel.8 61171542.
Planavimo rengėjas: D.A.Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. 8 615 73597. darstudija@mail.eeco.lt. Detalusis planas bus eksponuojamas nuo 2012.04.26 iki svarstymo, kuris vyks Panemunės seniūnijos patalpose 2012.05. 29, 11 val. Pasiūlymus teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

(Patalpinta 2012-04-20)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo prie statinių Pušų g. 6, 6A planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui

Plano rengimo tikslas - suformuoti apie 3720 kv. m. naudojamą valstybinės žemės sklypą prie pastatų Pušų g. 6, 6A, Kaune.
Pareiškėjas - Kauno Panemunės senelių namai, Kurtinių g. 1D, Kaunas.
Žemės sklypo plano rengimo pagrindas - Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. A-71 „Dėl žemės sklypo prie statinių Pušų g. 6, 6A plano, prilyginamojo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo organizavimo" ir Kauno miesto savivaldybės administracijos urbanistikos skyriaus 2012 m. sausio 23 d. "Sklypo plano rengimo reikalavimai" Nr. SPR - 7953.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012 05 08 - 2012 05 22 UAB "Geometra" patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti plano rengėjui iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos datos.
Žemės sklypo plano, prilyginamojo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengėjas - UAB „Geometra", adresas: Taikos 88A (verslo centras „1000" 7a.), Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, arch. Diana Mikelskytė, tel.: 8 656 72099, el.paštas: diana.mikelskyte@geometra.lt, www.geometra.lt.

(Patalpinta 2012-04-20)

Informuojame apie parengtą Žemės sklypo prie pastatų Slavų g. 7, 9 planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Plano rengimo tikslas: Žemės sklypo suformavimas prie turimų pastatų Slavų g. 7, 9 (2A1m, 1A2m, 3I1ž, 5I1ž, 6I1ž, 4I1ž).

Žemės sklypo plano rengimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 02 d. įsakymas Nr. A-417 „Dėl žemės sklypo prie pastatų Slavų g. 7, 9 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui" ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus 2012 m. kovo 08 d. sklypo plano rengimo reikalavimai Nr. SPR - 8025.

Pareiškėjai: Rita Kotovienė, Arvydas Kotovas, Nijolė Bendikytė, Kazys Grinkevičius.

Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengėjas: UAB ,,Geometra", adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras ,,1000", 7 a.), LT-51183, Kaunas. Tel. 837312352, faks. 837311733, arch. Eglė Garnytė, 865782822, el. p.: egle.garnyte@geometra.lt, www.geometra.lt.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012 05 08 - 2012 05 22 UAB "Geometra" patalpose, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras ,,1000", 7 a.), LT-51183, Kaunas. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti žemės klypo plano rengėjui iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos datos.


(Patalpinta 2011-04-20)

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo E.Ožeškienės g. 43, Kaune planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Pareiškėja- Nina Prosyčeva.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą naudojamam pastatui eksploatuoti
E. Ožeškienės g.43, Kaune.
Planavimo pagrindas: 2012-sausio 09d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-72 „Dėl žemės sklypo prie pastato E.Ožeškienės g.43, Kaune plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo.
Plano rengėja: UAB „Planuotojai".
Projekto vadovė Laimutė Pėželienė, tel. (8 37 20-92-60), el.paštas: info@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu galima plano rengėjo patalpose Vasario 16-osios g. 8 - 6, Kaune
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus dėl žemės sklypo plano sprendinių galima teikti nuo 1012-04-20 iki 2012-05-04 Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas.


(Patalpinta 2012-04-19)

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Vaidoto g.159 Kaune (skl. kad. Nr. 1901/0241:386) detalųjį planą.

Planavimo tikslas- apie 900 kv.m įsiterpusios laisvos valstybinės žemės sklypo prijungimas prie žemės sklypo Vaidoto g. 159 Kaune, teritorijos tvarkymo, naudojimo ir statybos reglamentų nustatymas ,vadovaujantis Kauno m. savivaldybės bendrojo plano sprendiniais, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties. Plano rengimo terminas 2012m. III ket.
Planavimo organizatorius- UAB"Kauno saulėtekis" į/k 133604272, V.Krėvės pr.97,Kaunas,tel.869823960.
Detaliojo plano rengėjai-UAB"JAS" Kęstučio g.46a-1,LT-44308 Kaunas, PV J.Juozaitienė, e-mail:jurate@jas.lt, tomas@jas.lt. tel/fax.837320396.
Viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.Vieša projekto ekspozicija nuo 2012-04-23 iki 2012-05-21 UAB"JAS"patalpose Kęstučio g.46a-1.Vieša projekto ekspozicija nuo 2012-05-08 iki 2012-05-22 Panemunės sen. Perlojos g.29 Kaune .
Viešas susirinkimas numatomas 2012-05-22 11 val. Panemunės sen. patalpose Perlojos g.29,Kaune. Susipažinti su detaliuoju planu,motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo galima teikti raštu per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimą iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui arba rengėjui pranešime nurodytais adresais ir kontaktais.

(Patalpintas 2012-04-19)

Informuojame: Parengtas žemės sklypo Laisvės al.50, Kaune detalusis planas bendrąja tvarka.

Planavimo tikslas- žemės sklypo suformavimas prie naudojamų pastatų (Laisvės al. 50,50A,50C,50D), teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto bendrojo plano sprendiniais.
Pareiškėja - Daiva Kairienė.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Planuotojai".
Detalusis planas eksponuojamas 10 d. dienų iki viešo svarstymo susirinkimo pradžios detaliojo plano rengėjo ir Seniūnijos patalpose.
Viešas aptarimas įvyks 2012-05-22, 14 val. plano rengėjo UAB „Planuotojai" patalpose Vasario 16-osios 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas teikti raštu iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. Projekto vadovė L.Pėželienė. Informacija telefonu (8 37) 209260, el.paštas: info@planuotojai.lt

(Patalpinta 2012-04-19)

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Savanorių pr. 237B, Kaune, detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2011-09-01 Nr. A-3040, detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2011 m. rugsėjo 14 d. Nr. 40-11-169.
Planavimo tikslas: Parengti žemės sklypo detalųjį planą, nekeičiant esamos pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo, nustatyti pobūdį, sklypo teritorijos tvarkymo režimo privalomuosius reikalavimus ir statybos reglamentą, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2012 m.
Planavimo organizatorius - Antanas Skarbalius, Danguolė Skarbalienė, Jurga Skarbalienė.
Dėl pageidavimų ir pasiūlymų prašome kreiptis į plano rengėją: UAB „Polilinija", Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37)263917, mob.tel. 865762550 arch. R. Malienė, el.paštas: rima.maliene@gmail.com.
Apie viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

(Patalpinta 2012-04-19)

Informuojame, apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Ateities pl. 75A, Kaune, detalųjį planą.

Planavimo tikslas: Žemės sklypo Ateities pl. 75A (kadastro Nr. 1901/0066:91), Kaune teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų ir statybos reglamento nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio.
Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2012 m.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012-05-07 iki 2012-06-04 UAB "Polilinija" patalpose.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-05-21 iki 2012-06-04 UAB "Polilinija" patalpose bei Petrašiūnų seniūnijoje (R. Kalantos g. 57, Kaune). Viešas susirinkimas numatomas 2012-06-04 d., 10 val., Petrašiūnų seniūnijoje.
Planavimo organizatorius - UAB "Kauno vaisių ir daržovių prekyba".
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Polilinija". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: UAB „Polilinija", Raudondvario pl. 150-216, Kaunas, tel. (8-37) 263 917, arch. R. Malienė mob.tel. 8 657 625 50, el.paštas: rima.maliene@gmail.com.
Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.


(Patalpinta 2012-04-18)

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Planuojamos teritorijos adresas - Šiltnamių g.18, Kaunas.
Planavimo tikslas - padalinti žemės sklypą Šiltnamių g.18 į dvi dalis.
Pareiškėjai - Jurij Zaicev, Lidia Deidamia Greco Zaiceva, Algimantas Kubilius, Saulutė Vaitkevičienė.
Plano rengėja: UAB "I.K.S.studija", P.V. Inga Korytė Stanionienė ir Vytautas Martinonis, Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, tel. 8 614 16114, el. adresas info@iksstudija.lt.
Planavimo pagrindas - Kauno m. sav. administracijos direktoriaus 2012-03-29 įsakymas Nr. A-1136 "Dėl žemės sklypo Šiltnamių g. 18 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo", Kauno m. sav. Urbanistikos sk. sklypo plano rengimo reikalavimai 2012-04-05 Nr. SPR-8066.
Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis nuo 2012 m. balandžio 20 d. iki gegužės 04 d. į plano rengėją, tel. 8 614 16114, Spaustuvininkų g. 11, Kaune, el. adresas info@iksstudija.lt.
Pasiūlymus dėl žemės sklypo plano sprendinių galima teikti Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) ne vėliau iki 2012 m. gegužės 04 d.

(Patalpinta 2012-04-18)

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Savanorių pr. 371 Kaune planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Planavimo tikslas - suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti.
Planavimo adresas - Savanorių pr. 371, Kaunas.
Planavimo iniciatorius - Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, tel. (8 37) 305 584.
Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2012 m. II ketv. - 2012 III ketv.
Plano rengėjas: UAB „Žemėtvarkos darbai", Savanorių pr.363-214, Kaunas, S. Kemzūra, tel. (8 37) 711317, el. paštas: zemetvarkosdarbai@gmail.com
Planavimo pagrindas - Kauno m. sav. administracijos direktoriaus 2012-01-17 įsakymas Nr. A-186.
Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į plano rengėją nuo 2012 m. balandžio 23 d. iki gegužės 8 d. projekto vadovą S. Kemzūrą. Pasiūlymus dėl žemės sklypo plano sprendinių galima teikti Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas): ne vėliau iki 2012 m. gegužės 8 d.

Apie parengtą žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, bus informuojama papildomai.


(Patalpinta 2012-04-18)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo(ų) Senųjų žydų kapinių Radvilėnų pl., Kaune, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui

Planavimo tikslas - Naudojamo valstybinės žemės sklypo suformavimas prie Senųjų žydų kapinių Radvilėnų pl., Kaune.
Planavimo organizatorius - Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės alėja 96, Kaunas.
Žemės sklypo plano rengimo pagrindas - Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 11d. įsakymas Nr. A-3849 „Dėl Senųjų žydų kapinių Radvilėnų pl., Kaune, žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo organizavimo" ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus 2011 m. lapkričio 30d. "Sklypo plano reikalavimai" Nr. SPR - 7870.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012 04 23 - 2012 05 07 UAB "Geometra" patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti planavimo organizatoriui iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos datos.
Žemės sklypo plano rengėjas - UAB „Geometra", adresas: Taikos 88A (verslo centras „1000" 7a.), Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, arch. Gertrūda Šaliūtė, tel.: 8 656 40473, el.paštas: gertruda.saliute@geometra.lt, www.geometra.lt.

(Patalpinta 2012-04-18)

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo prie naudojamų pastatų M. Valančiaus g. 11, Kaune, prilyginamo detaliojo plano teritorijų planavimo dokumentui, planas.

Planavimo tikslai: Suformuoti sklypą prie naudojamo pastato M. Valančiaus g. 11, Kaune.
Pareiškėjas: UAB ,,Bernelių užeiga", tel. 868781062; Lietuvos Jehovos liudytojų religinė bendrija.
Žemės sklypo plano rengėjas. UAB "AMMP", tel. 868243871, el. paštas ammp.info@gmail.com. Nuo 2012-04-23 10 darbo dienų su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti Centro seniūnijos patalpose, Šv. Gertrūdos g. 7, Kaune. Pasiūlymus ar pageidavimus teikti planavimo organizatoriams ir Savivaldybės administracijai.


(Patalpinta 2012-04-17)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo prie pastatų, Kranto al. 130, Kaune, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Planavimo pagrindas - 2011-11-21 Kauno m. sav. administracijos įsakymas Nr. A-4328, 2011-11-30 Kauno m. sav. administracijos Urbanistikos skyriaus Sklypo plano rengimo reikalavimai Nr. SPR-7872.
Planavimo tikslas - Suformuoti apie 322 kv. m naudojamą valstybinės žemės sklypą prie pastatų Kanto al. 130, Kaune..
Plano rengimo organizatorius (pareiškėjas) - Genovaitė Laimutė Stomma (pagal paveldėjimo teises), S. Gimžausko g. 4-1, Kaunas.
Plano rengėjas: UAB „Geometra", adresas: Taikos pr. 88A (VC „1000"), Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733, arch. Aušra Martusevičiūtė, tel. 8-699-88716, el.paštas ausra.martuseviciute@geometra.lt,www.geometra.lt.
Su parengtu žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui galima susipažinti nuo 2012-04-23 iki 2012-05-08 plano rengėjo UAB „Geometra" patalpose, Verslo centre 1000, Taikos pr. 88A (7 aukštas), Kaune, darbo dienomis, nuo 8 °°-12°° ir 13°°-17°° val..
Teikti pasiūlymus, ar pastabas galima nuo 2012-04-23 iki 2012-05-08 Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96, Kaunas.

(Patalpinta 2012-04-17)

Informuojame, kad pradedamas rengti valstybinės žemės sklypų esamiems pastatams Jaunųjų Talkininkų 19 Kauno mieste sklypų planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Planavimo tikslas - Kitos paskirties, gyvenamųjų teritorijų būdo, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos pobūdžio naudojamų valstybinės žemės sklypų esamiems pastatams Jaunųjų Talkininkų 19 Kaune eksploatuoti, suformavimas.
Planavimo organizatorius - Statinių Jaunųjų Talkininkų 19 Kaune savininkai Loreta Akūnienė, Valentinas Dumčius, Shalastika Miliauskienė, Birutė Mackevičienė.
Planavimo pagrindas - Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011m. gruodžio 13d. Įsakymas Nr. A-4656 „Dėl žemės sklypo prie statinių 4A1P Jaunųjų Talkininkų g. 19,8I1Ž Pravieniškių g. 15 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo".
Plano rengimo terminas (preliminarus) - 2012 metų II-III ketvirčiai.
Plano rengėjas - UAB „Geodezininkai", Raudondvario pl. 93, LT-47184 Kaunas. Tel.faks. 8-37 267156. El. paštas geodezininkai@gmail.com. Matininkas Dainius Siliūnas mob. Tel. 8-672 32490, el paštas dainius.siliunas@gmail.com

(Patalpinta 2012-04-16)

Informuojame apie rengiamąžemės sklypo planą,prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui Pakraščio g-vė 2, Kaune.

Planavimo tikslas: Suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamam pastatui Pakraščio g-vė 2, Kaune.
Pareiškėjas: Juozas dailydė,Bronė Dailydienė.
Planavimo pagrindas: 2012-02-27 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr A-708" Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo planą , prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui"ir Kauno m. Sav. Urbanistikos skyriaus sklypo plano rengimo reikalavimai Nr SPR-78012, 2012-02-29.
Plano rengėjas: UAB" Architektų pastogė" V. Jankauskienė, tel Mob.868701200.
Adresas korespondencijai: Perkaso takas 3 , 49386 Kaunas.
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu ,nuo 2012 04 15 iki 2012 04 30, galima plano rengėjo patalpose adresu perkaso takas -3 Kaune,skelbimų lentoje.Motyvuotus pasiūlimus ir pageidavimus raštu galima teikti Kauno miesto savivaldybės administracijai(Laisvės alėja 69 , LT 44251Kaunas) iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos data.

(Patalpintas 2012-04-16)

Parengtas žemės sklypo KOVO 11-OSIOS G. 88, KAUNE, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Plano rengimo tikslas: Žemės sklypo suformavimas prie esamo pastato 1A5b Kovo 11-osios g. 88, Kaune.
Pareiškėja: Roma Formulevičiūtė, tel. 8 673 15675.
Plano rengėja: UAB „Planuotojai", Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas, tel. (8*37) 209260, info@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu (plano rengėjos patalpose) ir pareikšti dėl jo pasiūlymus Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) galima nuo 2012-04-17 iki 2012-05-02

(Patalpinta 2012-04-13)

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypų, Kaune, kad. Nr. 1901/0056:129 (prie Islandijos pl. Nr. 8), kad. Nr. 1901/0056:151 (prie Islandijos pl. Nr. 19), Islandijos pl. 63, 63A, 63B, 63C, 63D, 63E, 63F, 63G, 63H, 65, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, 65F, 65G, 67, 67A, 67B, 67C, 67D, 67E, 67F detalujį planą.

Planavimo tikslas - sujungti visus žemės sklypus ir gautą plotą padalyti į tris žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, iš dalies pakeisti esamus žemės naudojimo būdus į komercinės paskirties objektų teritorijas, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, statybos reglamentą, neprieštaraujant Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams (numatoma komercinių, pramonės ir sandėliavimo pastatų statyba).
Planavimo organizatorės - UAB „Enerteka", Paberupio g. 16, Raudondvario k., Kauno r. sav. ir UAB „Auristina", Islandijos pl. 149, Kaunas, tel. Nr.: 8 603 52 332.
Detaliojo plano rengėjas - architektas Lukas Tarnauskas, D.Poškos g. 6A, Kaunas, tel. Nr.: 8 698 11 891.
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką informuosime papildomai.

(Patalpinta 2012-04-13)

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypų P.Lukšio g. 43A ir P.Lukšio g. 43B, Kaune, detalųjį planą.

Planavimo tikslas - suplanuoti žemės sklypus, juos sujungiant į vieną žemės sklypą, prie jų prijungiant apie 206 m² įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, pakeisti žemės naudojimo būdą gyvenamosios teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijas, nustatyti naudojimo pobūdį, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentą (numatoma statyti komercinį pastatą su prabangių prekių specializuota parduotuve, restoranu ir biuro patalpomis), nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.
Planavimo organizatorius - Vytautas Mickūnas, Ukmergės g. 5-68, Kaunas, tel. Nr.: 8 687 84 526. Detaliojo plano rengėjas - architektas Lukas Tarnauskas, D.Poškos g. 6A, Kaunas, tel. Nr.: 8 698 11 891.
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką informuosime papildomai.

(Patalpinta 2012-04-13)

Informuojame apie pradedamą rengti detalųjį planą.
Detaliojo plano pavadinimas: Žemės sklypų kad. Nr. 1901/0281:337 ir kad. Nr. 1901/0281:339, Kaune, detalusis planas.


Detaliojo plano tikslas: žemės sklypų kad. Nr. 1901/0281:337 ir kad. Nr. 1901/0281:339, Kaune, sujungimas ir padalijimas, atidalytų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas ir derinamas bendrąja tvarka.
Detaliojo planavimo organizatoriai - Ramūnas Jakutis, Daiva Jakutienė, tel. 8 698 25235.
Detaliojo plano rengėjas - Ind. Gedimino Bulavo įmonė, PV arch. G. Bulavas, tel. 8 699 81232, (8-37) 209866.

(Patalpinta 2012-04-13)

Informuojame apie pradedama rengti bendrąja tvarka žemės sklypo Vaidoto g.159 Kaune detalųjį planą.

Planavimo tikslas- apie 900 kv.m įsiterpusios laisvos valstybinės žemės sklypo prijungimas prie žemės sklypo Vaidoto g. 159 Kaune, teritorijos tvarkymo, naudojimo ir statybos reglamentų nustatymas ,vadovaujantis Kauno m. savivaldybės bendrojo plano sprendiniais, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.Plano rengimo terminas 2012m. III ket.
Planavimo organizatorius- UAB"Kauno saulėtekis" į/k 133604272, V.Krėvės pr.97,Kaunas,tel.869823960.
Detaliojo plano rengėjai-UAB"JAS" Kęstučio g.46a-1,LT-44308 Kaunas, PV J.Juozaitienė, e-mail:jurate@jas.lt, tomas@jas.lt. tel/fax.837320396.
Susipažinti su detaliuoju planu galima UAB"JAS" patalpose Kęstučio 46a-1,Kaunas.
Apie viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus informuota papildomai.


(Patalpinta 2012-04-13)

UAB „Geometra" informuoja apie supaprastinta tvarka parengtą žemės sklypo E. Fryko g. 30, Kaune, detalųjį planą.

Detaliojo planavimo organizatorius - Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas
Planavimo tikslas - žemės sklypo E. Fryko g. 30 formavimas prie turimų pastatų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentavimas, vadovaujantis Kauno miesto bendrojo plano sprendiniais.
Detaliojo plano rengimo pagrindas - 2010-04-21 Kauno apskrities viršininko sutikimas dėl detaliojo plano rengimo Nr. 24-172-(16.24.); 2010-05-31 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1935; 2010-07-23 planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. S-7443.
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) - 2012 m. II ketv. - 2012 IV ketv.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Geometra", adresas: Taikos pr. 88A, Verslo centras „1000" (7 aukštas), Kaunas, tel.(8 37) 311733, PV Milda Račiūnienė, tel. 8-657-54661, el.paštas milda.raciuniene@geometra.lt, www.geometra.lt.
Susipažinti su parengtu detaliuoju planu ir teikti pasiūlymus dėl jo sprendinių galima detaliojo plano rengėjos UAB „Geometra" patalpose nuo 2012 -04-23 iki 2012-05-09.

(Patalpinta 2012-04-12)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Raudondvario pl. 234A, Kaune detalųjį planą.

Detaliojo plano tikslas: žemės sklypo Raudondvario pl. 234A, Kaune, naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimas, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir Valstybinės žemės nuomos 2011 m. birželio 28 d. sutartimis Nr. 8SŽN-144 ir Nr. 8SŽN-145.
Planavimo organizatoriai: UAB „Veba", K.Donelaičio g. 60-504, Kaunas, tel. 8-611-20156 ir Skaidra Valiukevičienė, Vytauto pr. 87-5, Kaunas, tel.: 8-37-209765.
Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks 2012 m. balandžio 25 d. - gegužės 15 d., viešas susirinkimas - 2012 m. gegužės 15 d., 15.00 val. Vilijampolės seniūnijoje, Lampėdžių g. 10, Kaune.
Pasiūlymus, pastabas teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos detaliojo plano rengėjui - UAB „Miesto planas", Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, tel.: 8-37-202643, 8-614-22867, el.paštas: info@miestoplanas.lt.

(Patalpinta 2012-04-12)

Informuojame apie bendrąja tvarka rengiamą žemės sklypo Raudondvario pl. 234A, Kaune detalųjį planą. 2011 m. vasario 23 d. pasirašyta detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 40-11-38.

Detaliojo plano tikslas: žemės sklypo Raudondvario pl. 234A, Kaune, naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimas, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir Valstybinės žemės nuomos 2011 m. birželio 28 d. sutartimis Nr. 8SŽN-144 ir Nr. 8SŽN-145.
Planavimo organizatoriai: UAB „Veba", K.Donelaičio g. 60-504, Kaunas, tel. 8-611-20156 ir Skaidra Valiukevičienė, Vytauto pr. 87-5, Kaunas, tel.: 8-37-209765.
Informaciją teikia projekto rengėjas: UAB „Miesto planas", Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, tel. 8-37-202643, 8-614-22867, el.paštas: info@miestoplanas.lt.

(Patalpinta 2012-04-12)

Informacija dėl žemės sklypų Taikos pr. 106A (kadastro Nr. 1901/0091:47) ir Taikos pr. 106V (kadastro Nr. 1901/0091:75), Kaune detaliojo plano.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-08 įsakymas Nr. A-4592, 2011-12-14 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 40-11-210, Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus 2012-01-12 planavimo sąlygų sąvadas Nr. S-7939.
Planavimo organizatorius: AB „Žemaitijos pienas", Sedos g. 35, LT-87101, Telšiai; tel.: 8 444 22201; faks.: 8 444 74897 el. paštas: info@zpienas.lt; www.zpienas.lt.
Plano rengėjas: UAB „Pro Bonus", Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius; tel.: 8 5 2032658; faks.: 8 5 2032659; el. paštas info@probonus.lt; www.probonus.lt.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Žemės sklypų Taikos pr. 106A (kadastrinis Nr. 1901/0091:47), Taikos pr. 106V (kadastrinis Nr. 1901/0091:75), Kaune, sujungimas, naudojimo būdo, pobūdžio nustatymas, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia - 2012 01, planavimo pabaiga - 2012 08.
Informuojame, kad:
1. Atlikta Detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūra. Atsižvelgiant į vertinimo subjektų išvadas ir motyvus - Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.
Visuomenei susipažinti su Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentacija ir motyvais, dėl kurių priimtas sprendimas, galima pas planavimo organizatorių ir plano rengėją per 10 d.d. nuo skelbimo paskelbimo dienos.
2. Atlikta poveikio aplinkai vertinimo atranka, atsakingos institucijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento priimta atrankos išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažinti AB „Žemaitijos pienas", Sedos g. 35, LT-87101, Telšiai; tel.: 8 444 22201; faks.: 8 444 74897.
Teikti motyvuotus pasiūlymus ir susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima AB „Žemaitijos pienas", Sedos g. 35, LT-87101 Telšiai, tel.: 8 344 22201 ar Kauno
regiono aplinkos apsaugos departamente Rotušės a. 12, Kaunas LT-44279, tel. 8 37 320704 per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo.
3. Parengtas Taikos pr. 106A ir Taikos pr. 106V, Kaune detalusis planas. Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu bus galima nuo 2012-04-16 iki 2012-05-15 UAB „Pro Bonus" patalpose. Vieša ekspozicija vyks nuo 2012-04-30 iki viešo susirinkimo, kuris įvyks 2012-05-15 10 val. Petrašiūnų seniūnijoje, R. Kalantos g. 57, Kaune.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

(Patalpinta 2012-04-12)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Raudondvario pl. 234A, Kaune detalųjį planą.

Detaliojo plano tikslas: žemės sklypo Raudondvario pl. 234A, Kaune, naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimas, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir Valstybinės žemės nuomos 2011 m. birželio 28 d. sutartimis Nr. 8SŽN-144 ir Nr. 8SŽN-145.
Planavimo organizatoriai: UAB „Veba", K.Donelaičio g. 60-504, Kaunas, tel. 8-611-20156 ir Skaidra Valiukevičienė, Vytauto pr. 87-5, Kaunas, tel.: 8-37-209765.
Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks 2012 m. balandžio 25 d. - gegužės 15 d., viešas susirinkimas - 2012 m. gegužės 15 d., 15.00 val. Vilijampolės seniūnijoje, Lampėdžių g. 10, Kaune.
Pasiūlymus, pastabas teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos detaliojo plano rengėjui - UAB „Miesto planas", Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, tel.: 8-37-202643, 8-614-22867, el.paštas: info@miestoplanas.lt.

(Patalpinta 2012-04-12)

Informuojame, kad parengti žemės sklypų prie naudojamų pastatų, prilyginamų detaliojo plano teritorijų planavimo dokumentui, planai.

1. J. Naujalio g.11, Kaune.
Planavimo tikslai: suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams (1A1m, 2I1m, 5I1ž), Kaune eksploatuoti.
Pareiškėjas: Danutė Blažienė.
2. Pušų g.10, Kaune.
Planavimo tikslai: žemės sklypo suformavimas prie pastato Pušų g.10 (1A1m).
Pareiškėjas: Vilija Kentrienė.
Žemės sklypų planų rengėjas-UAB "Planuotojai", projekto vadovė-Rasa Pečiulienė, tel. 20 92 60, 8 699 53211, el. paštas rasa.planuotojai@zebra.lt.
Su parengtais žemės sklypų planais galima susipažinti nuo 2012-04-12 iki 2012-04-25 plano rengėjo patalpose Vasario 16-osios g.8-6, Kaune. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypų planų rengėjui arba savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtais projektais pabaigos.

(Patalpinta 2012-04-12)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo adresu Naglio g. 4A (kadastro Nr. 1901/0202:19), Kaune, detalųjį planą.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla - žemės sklypo Naglio g. 4A (kadastro Nr. 1901/0202:19), Kaune, padalijimas į keturis sklypus, naudojimo būdo, pobūdžio nustatymas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui.
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) - planavimo pradžia - 2012 I pusmetis, pabaiga - 2012 II pusmetis.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012-04-12 iki 2012-05-22 AB „YIT Kausta" patalpose (501 kabinete), adresu Naglio g. 4A, Kaune (darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 17.00 val.).
Vieša ekspozicija vyks nuo 2012-05-07 iki 2012-05-22 Petrašiūnų seniūnijoje (R. Kalantos g. 57, Kaune).
Viešo svarstymo su visuomene susirinkimas numatomas 2012-05-22, 14 val. AB „YIT Kausta" patalpose adresu Naglio g. 4A, Kaune. Dalyvavimas susirinkime nėra privalomas, tačiau, jei turite motyvuotų pretenzijų ar pasiūlymų, susijusių su planuojama teritorija, turite raštu informuoti organizatorių iki viešo susirinkimo arba atvykti į jį.
Planavimo organizatoriai:
AB „YIT Kausta", įm. k. 133556411, Naglio g. 4A, 52600 Kaunas, tel. 8 687-35011.
UAB „Mastermann", įm. k. 110677069, Naglio g. 4A, 52600 Kaunas.
Viešoji įstaiga Kauno „Žalgirio" rėmėjas, įm. k. 134842629, Naglio g. 4A, 52600 Kaunas.
Detaliojo plano rengėjas - AB „YIT Kausta", Naglio g. 4A, Kaunas., projekto vadovas Vytautas Janušaitis, mob. Nr. 8 687-35011, e-paštas vytautas.janusaitis@yit.lt.


(Patalpinta 2012-04-12)

Pradedamas rengti žemės sklypų Prancūzų g. 41 ir Prancūzų g. 43 Kaune, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.


Plano rengimo tikslas: Žemės sklypų ribų keitimas, atidalijant apie 354 kv. m iš žemės sklypo Prancūzų g. 43 ir prijungiant prie žemės sklypo Prancūzų g. 41. Suformuojamas apie 1042 kv. m žemės sklypas Prancūzų g. 41 ir apie 690 kv. m žemės sklypas Prancūzų g. 43
Pareiškėjas: Rolandas Daugėla, Janina Daugėlienė.
Plano rengėja: UAB „INVENTORA", K.Donelaičio g. 78-10, Kaunas, tel. (8*37) 65913772
Susipažinti su parengtu žemės sklypų planu (plano rengėjos patalpose) ir pareikšti dėl jo pasiūlymus Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) galima nuo 2012 m. balandžio 12 d. iki 2012 gegužės 12 d.

(Patalpinta 2012-04-12)

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Žemės sklypų Viešios g. 25 ir 27, Kaune detalusis planas.

Planavimo tikslas - Sujungti žemės sklypus, nekeičiant žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti žemės naudojimo būdą iš naudingųjų iškasenų teritorijos į gyvenamosios teritorijos, nustatyti žemės naudojimo pobūdį, teritorijos tvarkymo režimą ir statybos reglamentą, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, su tikslu statyti vienbutį ar dvibutį gyvenamąjį pastatą.
Planavimo organizatoriai - Ona Vitkauskienė, atstovaujama Virgilijaus Minelgos (pagal įgaliojimus Nr.2.1921 ir Nr.2684).
Planavimo terminai: 2011-2012 m.
Detaliojo plano rengėjas - Zita Normantienė, tel.861422859, el.paštas: zitanorm@mail.lt.
Pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami planavimo organizatoriui arba detaliojo plano rengėjui raštu arba el. paštu iki viešo susirinkimo pradžios ir jo metu.
Vieša projekto ekspozicija nuo 2012-04-24 iki 2012-05-08 Eigulių seniūnijoje, P.Plechavičiaus g. 9A, Kaune.
Ten pat 2012 -05-08 d. 09 val. vyks viešo svarstymo susirinkimas.

(Patalpinta 2012-04-12)

Informuojame apie pradedamą rengti Žemės sklypo prie pastatų Slavų g. 7, 9 planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Plano rengimo tikslas: Žemės sklypo suformavimas prie turimų pastatų Slavų g. 7, 9 (2A1m, 1A2m, 3I1ž, 5I1ž, 6I1ž, 4I1ž).
Žemės sklypo plano rengimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 02 d. įsakymas Nr. A-417 „Dėl žemės sklypo prie pastatų Slavų g. 7, 9 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui" ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus 2012 m. kovo 08 d. sklypo plano rengimo reikalavimai Nr. SPR - 8025.
Pareiškėjai:
Rita Kotovienė, Arvydas Kotovas, Nijolė Bendikytė, Kazys Grinkevičius.

Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengėjas: UAB ,,Geometra", adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras ,,1000", 7 a.), LT-51183, Kaunas. Tel. 837312352, faks. 837311733, arch. Eglė Garnytė, 865782822, el. p.: egle.garnyte@geometra.lt, www.geometra.lt.

Apie galimybes susipažinti su parengtu žemės sklypo planu bus informuojama papildomai.


(Patalpinta 2012-04-11)

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas Žemės sklypo prie Viešios g., kad. Nr. 1901/0047:187, Kaune detalusis planas.

Planavimo tikslas - Parengti žemės sklypo prie Viešios g. kad. Nr. 1901/0047:187, detalųjį planą - nekeičiant žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti žemės naudojimo būdą iš naudingųjų iškasenų teritorijos į gyvenamosios teritorijos, nustatyti žemės naudojimo pobūdį, teritorijos tvarkymo režimą ir statybos reglamentą, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, su tikslu statyti vienbutį ar dvibutį gyvenamąjį pastatą.
Planavimo organizatoriai-Violeta Čekanauskienė; atstovaujama Juozo Minelgos (pagal įgaliojimą Nr 4603).
Planavimo terminai: 2011-2012 m.
Detaliojo plano rengėjas - Zita Normantienė, tel.861422859, el.paštas: zitanorm@mail.lt.
Pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami planavimo organizatoriui arba detaliojo plano rengėjui raštu arba el. paštu iki viešo susirinkimo pradžios ir jo metu.
Vieša projekto ekspozicija nuo 2012-04-24 iki 2012-05-08 Eigulių seniūnijoje, P.Plechavičiaus g. 9A, Kaune.
Ten pat 2012 -05-08 d. 09 val. vyks viešo svarstymo susirinkimas.

(Patalpinta 2012-04-11)

Bendrąja tvarka baigiamas rengti žemės sklypo Vilniaus g. 62, Kaune, detalusis planas.

Planavimo tikslas - žemės sklypo prie naudojamo pastato suformavimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymas (daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių, bei prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos teritorija).
Planavimo organizatoriai: Brigita Pileckienė, Gabrielė Antuchaitė, Romualdas Budreika, Aurelijus Šliavas, Lukas Sakalauskas, Kęstutis Sakaluskas, gyv. Vilniaus g. 62-2, Kaunas, tel. 869825810.
Planavimo terminai: 2011-2012m.
Planavimo rengėjas: D.A.Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. 861573597. darstudija@mail.eeco.lt. Detalusis planas bus eksponuojamas nuo 2012.04.13 iki svarstymo, kuris vyks Centro seniūnijos patalpose 2012.05.15, 11 val. Pasiūlymus teikti raštu.

(Patalpinta 2012-04-10)

Informuojame apie pradedamą rengti apie 30000 kv. m. Verkių gatvės Kaune žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui

Plano rengimo tikslas - suformuoti žemės sklypą, skirta susisiekimo komunikacijai naudoti (eksploatuoti), nustatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, būdą, pobūdį, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Žemės sklypo plano rengimo pagrindas - Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. A-282 „Dėl Verkių gatvės Kaune žemės sklypo planą, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo organizavimo" ir Kauno miesto savivaldybės administracijos urbanistikos skyriaus 2012 m. kovo 12 d. "Sklypo plano rengimo reikalavimai" Nr. SPR - 8028.
Žemės sklypo plano rengimo organizatorius- Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas.
Žemės sklypo plano, prilyginamojo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengėjas - UAB „Geometra", adresas: Taikos 88A (verslo centras „1000" 7a.), Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, arch. Diana Mikelskytė, tel.: 8 656 72099, el.paštas: diana.mikelskyte@geometra.lt, www.geometra.lt.
Apie galimybės susipažinti su parengtu žemės sklypo planu bus informuojama papildomai.

(Patalpinta 2012-04-10)

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo prie statinių Pušų g. 6, 6A planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui

Plano rengimo tikslas - suformuoti apie 3720 kv. m. naudojamą valstybinės žemės sklypą prie pastatų Pušų g. 6, 6A, Kaune.
Žemės sklypo plano rengimo pagrindas - Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. A-71 „Dėl žemės sklypo prie statinių Pušų g. 6, 6A plano, prilyginamojo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo organizavimo" ir Kauno miesto savivaldybės administracijos urbanistikos skyriaus 2012 m. sausio 23 d. "Sklypo plano rengimo reikalavimai" Nr. SPR - 7953.
Pareiškėjas - Kauno Panemunės senelių namai, Kurtinių g. 1D, Kaunas
Žemės sklypo plano, prilyginamojo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengėjas - UAB „Geometra", adresas: Taikos 88A (verslo centras „1000" 7a.), Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, arch. Diana Mikelskytė, tel.: 8 656 72099, el.paštas: diana.mikelskyte@geometra.lt, www.geometra.lt.
Apie galimybės susipažinti su parengtu žemės sklypo planu bus informuojama papildomai.

(Patalpinta 2012-04-10)

Pakartotinai informuojame apie žemės sklypo Ateities pl. 43B, Kaunas, kadastr. nr. 1901/0066:104 detalųjį planą.

Planavimo tikslas - žemės sklypo naudojimo būdo, pobūdžio patikslinimas, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė, naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos P (80 proc.), komercinės paskirties objektų teritorijos K (20 proc.), naudojimo pobūdis
- sandėliavimo statinių statybos P2 (80 proc.), prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos K1 (20 proc.) Planavimo terminas - 2012.
Planavimo organizatoriai- Justas Motužis ir Milda Motužienė, Sėlių g.
18-33, Vilnius, įgaliotas asmuo V. Mugenis, Ramygalos g. 13-9, Panevėžys tel. 8-60614770.
Viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka, ekspozicija 2012 04 24- 05 10 ir viešas susirinkimas 2012 05 10, 10 val. vyks Petrašiūnų seniūnijoje, Kalantos g. 57, Kaune.
Informaciją teikia, pasiūlymus ir pastabas raštu iki viešo susirinkimo pabaigos priima plano rengėjas: UAB „Detalus planas", Pakrantės g. 13, Stašėnų k., Jonavos raj., tel.: 8-673-82022, el. paštas: info@dplanas.lt, www.dplanas.lt.

(Patalpinta 2012-04-06)

Bendrąja tvarka baigiamas rengti žemės sklypų Savanorių pr. 59, Savanorių pr. 59a, Kaune, detalusis planas.

Planavimo tikslas
- pakeisti sklypų ribas tame pačiame plote, nustatyti žemės sklypų naudojimo ir tvarkymo reglamentus (vienbučių arba dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba).
Planavimo terminai: 2011 m. 12 mėn - 2012m. 5mėn.
Planavimo organizatoriai: Sandra Julija Beišytė, Stasys Beišys, gyv. Savanorių pr. 100-3, Kaunas, tel. 869843435.
Planavimo rengėjas: D.A.Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. 861573597. darstudija@mail.eeco.lt. Detalusis planas bus eksponuojamas nuo 2012.04.04 iki svarstymo, kuris vyks Centro seniūnijos patalpose 2012.05.08, 11 val. Pasiūlymus galite teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

(Patalpinta 2012-04-06)

Rengiamas žemės sklypo Lazūnų g. 67, Kaune detalusis planas.

Planavimo tikslas
- parengti žemės sklypo Lazūnų g. 67, Kaune, detalųjį planą: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, pakeisti žemės naudojimo pobūdį iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo režimą ir statybos reglamentą, neprieštaraujant Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams (numatoma vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statyba). Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2012m. balandžio 11d. iki 2012m. gegužės 16d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2012m. gegužės 17d. 10val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Eigulių seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.
Projekto rengimo terminas - 2012 m. II-III ketvirtis.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Detaliojo plano organizatorė - UAB „2R technologijos", tel. 8 698 25275.
Detaliojo plano rengėja- UAB „Ateivis LT", tel. 8 675 47596, e-paštas info@ateivis.lt.

(Patalpinta 2012-04-06)

Informuojame apie parengtą Apie 122500 kv. m. teritorijos prie statinių K. Baršausko g. 101 Kaune, žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Žemės sklypo plano rengimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas.

Plano rengimo tikslas: Apie 12250 kv. m. teritorijos naudojamo valstybinės žemės sklypo suformavimas prie esamų statinių (pastatai - fortai) K. Baršausko g. 101, Kaune.

Žemės sklypo plano rengimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. A-4337 „Dėl teritorijos prie statinių K. Baršausko g. 101, Kaune, žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengimo organizavimo" ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus 2011 m. gruodžio 16 d. sklypo plano rengimo reikalavimai Nr. SPR - 7889.

Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengėjas: UAB ,,Geometra", adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras ,,1000", 7 a.), LT-51183, Kaunas. Tel. 837312352, faks. 837311733, arch. Eglė Garnytė, 865782822, el. p.: egle.garnyte@geometra.lt, www.geometra.lt.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012 04 24 - 2012 05 09 UAB "Geometra" patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti planavimo organizatoriui iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos datos.


(Patalpinta 2012-04-04)

Pradedamas rengti žemės sklypo Panerių g. 152 Kaune, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.


Plano rengimo tikslas: Suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams Panerių g. 152, Kaune, eksploatuoti.
Pareiškėjas: Zenonas Degutis, Vytautas Gecevičius
Plano rengėja: UAB „INVENTORA", K.Donelaičio g. 78-10, Kaunas, tel. (8*37) 65913772
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu (plano rengėjos patalpose) ir pareikšti dėl jo pasiūlymus Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) galima nuo 2012 m. balandžio 04 d. iki 2012 gegužės 04 d.


(Patalpinta 2012-04-03)

Pakartotinai informuojame apie parengtą žemės sklypo T. Masiulio g. 21, Kaune, detalųjį planą.

Planavimo tikslas - žemės sklypo T.Masiulio g. 21 teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio, vadovaujantis Kauno miesto bendrojo plano sprendiniais.
Susipažinti su detaliuoju planu galima rengėjo patalpose (K. Petrausko g. 23A, Kaunas).
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui iki 2012-04-18.
Planavimo organizatorius - UAB „Uneta", Jurbarko g. 2A-301, 860077011.
Detaliojo plano rengėjas - E. Balaišienės projektavimo firma, K. Petrausko g. 23A, Kaunas, tel./fax 8-37-22-26-16, el. paštas: egbgrupe@gmail.com

(Patalpinta 2012-04-03)

INFORMACIJA APIE ŽEMĖS SKLYPO ZYLIŲ G. 27, KAUNE PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGIMĄ

Planavimo organizatorius Dalia Barkauskienė ir Jonas Ramanauskas informuoja apie pradedamą rengti sklypo Zylių g. 27 Kaune, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas - Numatomas prijungti apie 102 kv. m įsiterpusios valstybinės žemės plotas tarp žemės sklypo Zylių g. 27 ir Zylių gatvės.
Iniciatorius: Dalia Barkauskienė
Plano rengėjas: P. V. Rūta Valatkevičienė, adresas - Miško g. 23-4, Kaunas, tel. 8 687 30279; (8 37) 244356, el. paštas: rvprojekt@gmail.com.
Planavimo pagrindas - Kauno m. sav. Urbanistikos sk. sklypo plano rengimo reikalavimai 2012-01-04 Nr. SPR-7913.
Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į plano rengėją nuo 2012 m. balandžio 02 d. iki balandžio 16 d. P. V. Rūtą Valatkevičienę, adresas - Miško g. 23-4, Kaunas, tel. 8 687 30279; (8 37) 244356, el. paštas: rvprojekt@gmail.com. Pasiūlymus dėl žemės sklypo plano sprendinių galima teikti Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas): ne vėliau iki 2012 m. balandžio 16 d.


(Patalpinta 2012-04-02)

Informuojame apie pradedamą rengti apie 122500 kv. m. teritorijos prie statinių K. Baršausko g. 101 Kaune, žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Plano rengimo tikslas: Apie 12250 kv. m. teritorijos naudojamo valstybinės žemės sklypo suformavimas prie esamų statinių (pastatai - fortai) K. Baršausko g. 101, Kaune.
Planavimo organizatorius
- Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas.

Žemės sklypo plano rengimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. A-4337 „Dėl teritorijos prie statinių K. Baršausko g. 101, Kaune, žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengimo organizavimo" ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus 2011 m. gruodžio 16 d. sklypo plano rengimo reikalavimai Nr. SPR - 7889.

Žemės sklypo plano rengimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas.

Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengėjas: UAB ,,Geometra", adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras ,,1000", 7 a.), LT-51183, Kaunas. Tel. 837312352, faks. 837311733, arch. Eglė Garnytė, 865782822, el. p.: egle.garnyte@geometra.lt, www.geometra.lt.

Apie galimybes susipažinti su parengtu žemės sklypo planu bus informuojama papildomai.


(Patalpinta 2012-04-02)

Planavimo organizatoriai DNSB „Medicina", UAB „Max-denta", Česlova Mikalonienė, Dainius Samuolis, Tomas Astrauskas, Daiva Petronienė, Vytautas Tamošiūnas informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą detalųjį planą Vytauto pr. 37, Kaune.

Planavimo tikslas- suformuoti sklypą prie naudojamų pastatų Vytauto pr. 37 (gyvenamojo namo Vytauto pr. 37 ir garažų Vytauto pr. 37A), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno m. bendrojo plano sprendiniais. Rengiant detalųjį planą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.
Detaliojo plano rengėja - UAB „Georaimonda", Vytauto pr. 43A-27, Kaune, info@georaimonda.lt, 8 37 222696, P.V. K. Kvizikevičius , 8 676 21161.
Susipažinti su parengtu detaliuoju planu ir teikti pasiūlymus dėl jo sprendinių galite detaliojo plano rengėjos UAB „Georaimonda" patalpose 2012 balandžio 11-24 dienomis.

Auksčiau minėta informacija apie rengiamą detalųjį planą Vytauto pr. 37 paskelbta dienraščio „Lietovos rytas" priede „Laikinoji sostinė" 2012 03 31.


 
 
 
 
 
 
 
Renginių kalendorius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Kauno miesto savivaldybės administracija, Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867, PVM mokėtojo kodas LT 887648610, tel. (8 37) 42 26 08, faks. (8 37) 42 54 52, el. p. info@kaunas.lt
Statistika:  Skaičiuojama nuo:  2009-01-16.  Iš viso apsilankė:  4993650.  Šiandien apsilankė:  54.  Dabar naršo:  2
© 2002-2012 Kaunas.lt. Visos teisės saugomos. El. paštas: info@kaunas.lt Kopijuoti ir platinti www.kaunas.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama
Informacija interesantams teikiama telefonais 42 28 85 ir 42 26 08.
Svetainę sukūrė  Idamas. Panaudotas SmartWeb