Į pradžią KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ
Grįžti į naująją www.kaunas.lt versiją
Nemokamas Savivaldybės informavimo telefonas 8 800 20 000
   
2017 m. lapkričio 25 d., šeštadienis
Į pradžią
El.paštas
Svetainės žemelapis
Neįgaliesiems kontrastingas
Neįgaliesiems tamsus
 
Naujienų prenumerata
El.pašto adresas
Kaune – elektroninės demokratijos plėtra


Kauno miesto savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Kauno miesto viešojo administravimo sektoriaus veiklos skaidrumo didinimas informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis įtraukiant savivaldybės bendruomenę" (toliau - „E-demokratijos plėtra Kauno mieste"). Projekto įgyvendinimui iš ES struktūrinių fondų skirta 1386957 Lt su PVM.

Projekto uždavinys - plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą ir skatinant elektroninio verslo iniciatyvas šalyje, o pagrindinis tikslas - stiprinti miesto bendruomenės ir viešojo administravimo sektoriaus sąveiką, įtraukti bendruomenę į viešųjų klausimų svarstymą, didinant Savivaldybės veiklos skaidrumą.

Iki šiol Kauno miesto savivaldybė ir bendruomenė neturėjo vientisos sistemos, skirtos abipusiam bendravimui. Visa informacija ir naujienos buvo skelbiamos tik Kauno miesto internetinėje svetainėje, todėl universalaus informacinių technologijų įrankio ar sistemos, norint vykdyti gyventojų apklausas ir gauti informaciją, nebuvo.

Sprendžiant šią problemą ir įgyvendinant projektą „E-demokratijos plėtra Kauno mieste", sukurtos dvi interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos.

Pirmaisiais „E-demokratijos plėtra Kauno mieste" įgyvendinimo metais sukurta ir įdiegta sistema, skirta Tarybos narių ir Administracijos atstovų bendravimui vaizdo konferenciniu būdu su gyventojais, išplėstas viešojo transporto švieslenčių tinklas miesto bendruomenei aktualios informacijos sklaidai, įrengti informaciniai terminalai seniūnijose.

Tai įgyvendinus, Kauno miesto savivaldybės bendruomenės atstovai, kiti asmenys galės dalyvauti viešose apklausose, teikti pastabas dėl Kauno miesto Taryboje ir Savivaldybės administracijoje rengiamų klausimų, teisės aktų projektų, operatyviai ir vartotojui patogiomis priemonėmis susipažinti su aktualia informacija apie vietos valdžios institucijų rengiamus priimtus sprendimus, diskutuoti, keistis nuomonėmis.

Šio projekto metu buvo kuriami ir diegiami elektroninių paslaugų teikimo sprendimai, siekiant sukurti Kauno miesto e. demokratijos informacinę sistemą, kurią sudaro šios informacinės posistemės:
  • Piliečių identifikavimo sistema pasinaudojant elektroniniais valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) ir e-bilieto sistemomis leidžia gyventojams identifikuoti save ir prisijungus prie sistemos naudotis paslaugomis, kurios teikiamos identifikuotiems vartotojams.
  • Bendruomenės apklausų posistemė padeda rengti patariamojo pobūdžio savivaldybės gyventojų apklausas. Ši posistemė apima viešosios nuomonės analizę internetinėje erdvėje.
  • Sukurta vaizdo konferencijų sistema skirta gyventojams, norintiems bendrauti tiek anonimiškai, tiek ne - su miesto vadovais ar tarybos nariais jiems rūpimais klausimais.Taip pat, numatyta galimybė peržiūrėti jau įvykusias vaizdo konferencijas.
  • Išplėstas viešojo transporto švieslenčių tinklas miesto bendruomenei aktualios informacijos sklaidai. Švieslentėse bus teikiama informacija apie naujai priimtus Tarybos sprendimus, kurie aktualūs miesto visuomenei, vykdomas diskusijas, apklausas, tuo pačiu kviečiama jose dalyvauti. Bus pateikiama naujausia Tarybos posėdžių metu svarstoma informacija, pranešama apie Savivaldybės vykdomus projektus, jų eigą, organizuojamus renginius ir kviečiama juose dalyvuti.
  • Vienuolikoje Savivaldybės seniūnijų įrengti informaciniai terminalai, kuriais gali naudotis seniūnijos gyventojai, neturintys kitų galimybių pasinaudoti naujai teikiamomis elektroninėmis viešosiomis paslaugomis.
Taip pat projekto įgyvendinimo metu sukurti ir įdiegti šie elektroninių paslaugų teikimo sprendimai: gyventojų identifikavimo posistemė; bendruomenės apklausų posistemė; posistemė, skirta bendravimui vaizdo konferenciniu būdu su gyventojais; išplėstas viešojo transporto švieslenčių tinklas miesto bendruomenei aktualios informacijos sklaidai bei vienuolikoje Savivaldybės seniūnijų bus įrengiami informaciniai terminalai.
  • Tarybos posėdžių ir juose priimamų sprendimų viešinimo posistemė. Ji leidžia gyventojams stebėti miesto tarybos posėdžius internetu. Bus pateikiama detali darbotvarkė, svarstomi klausimai, diskutuojančiųjų tarybos narių informacija, tiesiogiai atvaizduojami balsavimo rezultatai. Posėdžių archyvavimas ateityje leis atlikti posėdžių paieškas pagal tarybos narius, datą, klausimo pavadinimą.
  • Teisės aktų publikavimo, paieškos, jų projektų svarstymo ir nuomonės pareiškimo posistemė leidžia viešai skelbti tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir priimtus teisės aktus. Ji taip pat suteiks galimybę gyventojams pareikšti nuomones, stebėti kokioje teisėkūros stadijoje yra teisės aktas, kas atsakingas už jo vykdymą.
  • Teritorijų planavimo dokumentų viešo svarstymo informacinė posistemė leis gyventojams stebėti visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo procesą. Vienoje iš proceso stadijų gyventojams bus pateikiamas rengiamas teritorijų planavimo dokumentas bei suteikiama galimybė pareikšti savo pastabas planą rengiančiam architektui.
  • Posistemė, skirta gyventojams teikti pasiūlymus miesto aplinkos gerinimo klausimais žemėlapio pagalba (pvz.: apie gatvių duobes, nuvirtusius medžius, netvarkingus ar pavojingus pastatų fasadus ir kt.), atlikti pasirinkto rajono probleminių sričių analizę ir pan.

***
2011 m. lapkričio 23 d. Kauno miesto savivaldybėje lankėsi atstovai iš Gruzijos Chašuri savivaldybės ir Rytų Europos Studijų centro. Svečių vizito tikslas buvo susipažinti su šiuo projektu, aptarti projekto eigą, naudą miestiečiams ir Kauno miesto savivaldybei. Susitikimo metu projekto vadovas A. Cechanavičius teigė, kad įdiegta informacinė sistema yra priemonė, kurios pagalba Kauno miesto visuomenė gali aktyviau dalyvauti Savivaldybės politiniame bei visuomeniniame gyvenime, didinti politinę kultūrą, skatinti sąmoningos ir apsišvietusios pilietinės visuomenės kūrimąsi, o Savivaldybė, atsižvelgdama į piliečių nuomonę, priimti sprendimus, labiausiai tenkinančius jų interesus. Tikėtina, kad tai teigiamai įtakos ne tik miesto valdymą, bet ir turės netiesioginį teigiamą poveikį viso miesto darniai plėtrai.

E-demokratijos sistema: http://edemokratija.kaunas.lt

E.demokratijos apklausa

 
 
 
 
 
 
 
Renginių kalendorius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Kauno miesto savivaldybės administracija, Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867, PVM mokėtojo kodas LT 887648610, tel. (8 37) 42 26 08, faks. (8 37) 42 54 52, el. p. info@kaunas.lt
Statistika:  Skaičiuojama nuo:  2009-01-16.  Iš viso apsilankė:  4993650.  Šiandien apsilankė:  2333.  Dabar naršo:  165
© 2002-2012 Kaunas.lt. Visos teisės saugomos. El. paštas: info@kaunas.lt Kopijuoti ir platinti www.kaunas.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama
Informacija interesantams teikiama telefonais 42 28 85 ir 42 26 08.
Svetainę sukūrė  Idamas. Panaudotas SmartWeb