Sausio mėnesio psichologų susirinkimas

Sausio 10 d., 14 val. Kauno miesto švietimo įstaigų psichologai buvo kviečiami į susitikimą, kuris vyko restorane „Architektai“. Susitikimas buvo skirtas aptarti numatomus renginius ir veiklas 2018 m. Taip pat buvo siekiama netradiciškai pradėti naujus metus. Psichologus pasitiko Vyturio gimnazijos psichologė Rita Juknienė kviesdama sukti savo pačios sukurtą laimės ratą ir pažiūrėti, ką žada nauji metai. Tai iš karto visus nuteikė labai smagiai.

 
Vaiko pažinimui - emocijų kortelės

Emocijų kortelės

Baigiau laminuoti! :) Dalinuosi ir su jumis. 

Kortelės skirtos padėti pažinti emocijas ir mokyti problemų sprendimo įgūdžių, pasitelkiant emocijų įvairove. Rinkinyje yra Emocijų kortelės ir Klausimų kortelės. Kortelės gali būti naudojamos lanksčiai. Toliau pateikiu keletą kortelių panaudojimo būdų.

Emocijų kortelės ir žemiau aprašyti žaidimo būdai yra sukurti Joel Shaul mokyti vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimus, tačiau, manau, tinka ir kitų vaikų lavinimui. Prieš pradedant žaidimą, pašalinamos kortelės, kurios netinka ar neatitinka tam tikro vaiko, su kuriuo dirbama, poreikius. Kai kurios Klausimų kortelės kartojasi. Norėdami padėti vaikui atsakyti į klausimą ir išmokyti reaguoti į kitų žmonių emocijas, galima panaudoti papildomas korteles (anglų k.): http://bit.ly/18sEuYz

 
Mokymai tėvams ir auklėtojams "Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų"

Kauno m. psichologinė pedagoginė tarnybą (PPT) kviečia ugdymo įstaigų psichologus bendradarbiauti ir siūlo pravesti mokymus tėvams ir/ar auklėtojams "Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų?". Ugdymo įstaigos norinčios pasinaudoti šia galimybe, turėtų paskirti asmenį, kuris būtų atsakingas už mokymų tėvams organizacinius klausimus bei susisiektų su lektorėmis žemiau nurodytais kontaktais.

Daugiau informacijos apie mokymo programą:

 
Mokymai tėvams "Vietoj pliaukštelėjimų - kaip su meile ir pagarba nustatyti vaikui ribas"

Kauno m. psichologinė pedagoginė tarnybą (PPT) kviečia ugdymo įstaigų psichologus bendradarbiauti ir siūlo pravesti mokymus tėvams, auginančius vaikus nuo 0 iki 10 metų, "Vietoje pliaukštelėjimų – kaip su meile ir pagarba nustatyti vaikui ribas". Ugdymo įstaigos norinčios pasinaudoti šia galimybe, turėtų paskirti asmenį, kuris būtų atsakingas už mokymų tėvams organizacinius klausimus bei susisiektų su Kauno m. PPT.

Daugiau informacijos apie mokymus:

 
Pagalba mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvaujantiems PUPP ir BE

Sie­kiant už­tik­rin­ti PUPP ir bran­dos eg­za­mi­nų pri­ei­na­mu­mą švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras pa­tvir­ti­no Pa­grin­di­nio ug­dy­mo pa­sie­ki­mų pa­tik­ri­ni­mo, kal­bų įskai­tų, bran­dos eg­za­mi­nų už­duo­tiesfor­mos, vyk­dy­mo ir ver­ti­ni­mo in­struk­ci­jų pri­tai­ky­mo mo­ki­niams, bu­vu­siems mo­ki­niams ir eks­ter­nams, tu­rin­tiems spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių, tvar­kos ap­ra­šą, spausti čia.

 
Įsigaliojo pakeitimai Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos apraše

Nuo 2012 m. birželio 20 d. įsigaliojo LR švietimo ir mokslo ministro 2012-06-13 įsakymas Nr. V-971 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. ISAK- 2173 „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2012, Nr. 68-3497), kuris pakeitė Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173 „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 131-4747; 2010, Nr. 69-3461).

 
Psichoterapinės grupės Kaune

Psichoterapija (gr. psychotherapía – sielos gydymas) yra psichinių, emocinių ir psichosomatinių sutrikimų bei ligų gydymas psichologinių metodų visuma, taikant verbalinę ir neverbalinę komunikaciją.

 
Žaidimas - vaiko kalba

Žaisdami vaikai kaupia patirtį, įgyja įvairių įgūdžių, išreiškia jausmus, pritaiko įspūdžius ir patyrimus, išmoksta spręsti konfliktus. Todėl pedagogai žaidimą naudoja vaikučiui mokyti, psichologai - emocinėms problemoms spręsti, o tėvai - vaikui užimti ir lavinti.

 
Kaip padėti nerimastingam vaikui?

Per didelis nerimas trukdo vaikui bendrauti ir su bendraamžiais, ir suaugusiais. Todėl tėvai turėtų padaryti viską, kad vaikas neabejotų jų meile (nepriklausomai nuo pasiekimų). O tai nėra lengva. Neseniai baikščios, pareigingos ir stropios (būsimos pirmūnės) tėčio paprašiau, kad palydėdamas dukrą į pirmąją klasę pasakytų: „Aš tave labai myliu ir mylėsiu, nesvarbu, kaip tau seksis”. „Kaip tai nesvarbu, dar ir kaip svarbu!” – sekė žaibiška reakcija. Ką gi, tai puikiai iliustruoja, kaip mūsų lūkesčiai (neretai per dideli) augina vaikų nerimą. Ir rodo, kad patys nepažinome besąlyginės tėvų meilės ir todėl dabar taip sunku duoti savo vaikams tai, ko patys nesame gavę.

 
Skyrybos. Kaip padėti vaikams?

Vyrui ir žmonai skyrybos gali būti atokvėpis po slegiančio buvimo kartu, tačiau vaikams tai greičiausiai - jų kančių pradžia ir nesančio tėvo ilgesys. Skyrybos reikalauja esminių pasikeitimų ne tik iš suaugusiųjų, bet ir iš vaikų. Kai tėvai skiriasi, apie vaikus dažnai pamiršta, nors šie ne mažiau kenčia. Gal net daugiau, nes į jų norus ir nuomonę apie skyrybas nebuvo atsižvelgta. Suaugusieji dažnai nesugeba emociškai paremti savo vaikų šiuo sunkiu šeimai metu. Tėvai nežino, kaip galėtų padėti vaikams, nežino, ką jų vaikai išgyvena. O vaikai dažnai jaučiasi kalti dėl to, kas atsitiko. Vaikas įsivaizduoja padaręs kažką blogo. Kai skyrybos galų gale įvyksta, vaikas jas palaiko savo kaltumo įrodymu, mano, kad tai jis privertė tėtį ir mamą išsiskirti, kadangi nebuvo paklusnus, geras ir t.t. 

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 1 iš 2

Puslapio lankytojai

mod_vvisit_counterToday44
mod_vvisit_counterYesterday86
mod_vvisit_counterThis week207
mod_vvisit_counterLast week296
mod_vvisit_counterThis month680
mod_vvisit_counterLast month804
mod_vvisit_counterAll days52828

Today: Saus 17, 2018