Kauno miesto mokyklų

logopedų ir specialiųjų pedagogų

metodinis būrelis

 

Straipsniai

Respublikinė konferencija „Specialiojo ugdymo turinio modernizavimas naudojant informacines technologijas“ skaityti

Geroji patirtis

Programos

S.Kabečytė, E.Šukienė, Z.Fultinavičienė, L.Vosylienė
„Specialiųjų lietuvių k. pratybų programos 2-4 klasių moksleiviams“

S.Kabečytė, Z.Fultinavičienė, V.Rozenbergienė
„Specialiųjų matematikos pratybų programos 2-4 klasių moksleiviams“

S.Kabečytė, E.Šukienė,  L.Vosylienė
„Specialiųjų lietuviu k. pratybų programos 5-7 klasių moksleiviams“

 

Metodinė medžiaga

E. Pastuchova, B. Slavinskienė, V. Kalėdienė, A. Arcinavičienė,
R. Liachovičienė

„Garso R mokymas“

B. Slavinskienė, V. Kalėdienė, A. Arcinavičienė, R. Liachovičienė
„Pažaiskime su E ir Ė“

I mikrorajono mokyklų logopedų kolektyvinis darbas
„Rašymo sutrikimų šalinimas“

I mikrorajono mokyklų logopedų kolektyvinis darbas
„Rišliosios kalbos ugdymas“

Adelė Celešienė
„Rašymo mokymo priemonę specialiųjų  poreikių mokiniams“

 Rasa Benešiūnienė
„Rašymo įgūdžių įvertinimas I -II klasėje“

Rasa Benešiūnienė
„Garso r tarimo įtvirtinimo užduotys“

Rasa Benešiūnienė
„Garsų P - B, T - D, K - G skyrimas ir diferencijavimas“

 

Vaizdinės priemonės, mokomoji medžiaga

I mikrorajono mokyklų logopedų kolektyvinis darbas
„Mokomoji medžiaga fonetinio kalbėjimo sutrikimo šalinimui“

Rožė Liachovičienė
„O-uo diferencijavimo užduotys“

Germa Astrauskienė
Mokomoji kompiuterinė programa „Skirk E ir Ė“

Germa Astrauskienė
Mokomoji kompiuterinė programa „Dvibalsių ei-ie skyrimas“

Rita Antanavičienė, Vilma Rutkauskienė
Mokomoji kompiuterinė programa „Užduotys skaitymo ir rašymo sutrikimų šalinimui“

Valentina Kalėdienė, Banga Zakarauskienė
Plakatas „Priebalsiai“

Valentina Kalėdienė, Banga Zakarauskienė
Plakatas „Daiktavardis“ (Ką? Kur? Kame?)

Rasa Benešiūnienė
Plakatas „Naminiai gyvuliai ir paukščiai“

Rasa Benešiūnienė
Plakatas „I - Y garsų tarimas ir diferencijavimas“

Rasa Benešiūnienė
Plakatas „E - Ė - IE diferencijavimas“

 

Logopedinių pratybų planai

Edita Čečkauskienė
„Garso s tarimo įtvirtinimas atviruose skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose“

Lina Vilkelytė
„Garso s tarimo įtvirtinimas atviruose skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose“

Birutė Nemanienė
Garso s įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose“

Edita Čečkauskienė
„Garsų s – š diferencijavimas skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose“

Rasa Benešiūnienė
„Kietųjų ir minkštųjų garsų s – š diferencijavimas skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose“

Aida Balčiūnienė
„Garsų s - š diferencijavimas skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose“

Aida Balčiūnienė
„Garsų s – s‘ įtvirtinimas bei diferencijavimas žodžiuose, sakiniuose, tekstuose“

Violeta Zemblienė
„Kietųjų ir minkštųjų š – š‘ diferencijavimas bei įtvirtinimas sakiniuose“

Birutė Nemanienė
„Garso š įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose“

Birutė Kastečkienė
„Garso š įtvirtinimas atviruose skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose“

Nijolė Kalinauskienė
„Garso š įtvirtinimas uždaruose skiemenyse“

Birutė Kastečkienė
„Garso s tarimoprieš priebalsius žodžio pradžioje įtvirtinimas“

Alė Šoblinskienė
„Kietųjų ir minkštųjų garsų s – s‘įtvirtinimas sakiniuose, tekstuose“

Saturna Sporišienė
„Kietųjų ir minkštųjų ž – ž‘ įtvirtinimas ir diferencijavimas“

Saturna Sporišienė
„Kietųjų ir minkštųjų z – z‘ įtvirtinimas ir diferencijavimas“

Jadvyga Jokubauskienė
„Garsų č - dž diferencijavimas ir įtvirtinimas skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose“

Jadvyga Jokubauskienė
„Garsų s - z diferencijavimas ir įtvirtinimas skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose“

Germa Astrauskienė
„Garsų s – z diferencijavimas skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose“

Germa Astrauskienė
„Garsų š – ž diferencijavimas skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose“

Violeta Zemblienė
„Minkštųjų garsų s‘ – z‘ diferencijavimas bei įtvirtinimas sakiniuose, tekstuose“

Alė Šoblinskienė
„Garsų š – ž diferencijavimas skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose“

Adelė Celešienė
„Garsų z, ž įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose“

Adelė Celešienė
„Minkštieji priebalsiai prieš balsius a,o,u,ū“

Rimantė Bagdonienė
„Garsų š – č diferencijavimas skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose“

Vilma Rutkauskienė
„Garso dž tarimo įtvirtinimas skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose“

Rimantė Bagdonienė
Garsų s – c diferencijavimas skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose“

Rasa Stasytienė
„Garso c įtvirtinimas skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose“

Mindaugas Garnionis
„Žodžiai, kurie reiškia veiksmą“

Rasa Benešiūnienė
„Dvibalsių ie - ei diferencijavimas skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose“