Darbuotojų informacija
Administracijos padaliniai -> ____Socialinės paramos skyrius (Nemuno g. 29)
_______Piniginės socialinės paramos poskyris
Pareigos Vardas, pavardė Veikla El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Virginija Augonienė Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Piniginės socialinės paramos poskyrio darbą. Konsultuoja piniginės socialinės paramos (socialinė pašalpa ir kompensacijos) klausimais. virginija.augoniene@kaunas.lt 24 42 55 61
Vyriausioji specialistė Jolita Semčiukevičienė Priima sprendimus dėl piniginės socialinės paramos ir kitų išmokų skyrimo. Rengia dokumentų formas ir pažymas gyventojams, patvirtinančias bendrai gyvenančių ar vieno gyvenančio teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas. jolita.semciukeviciene@kaunas.lt 37 42 57 23
Vyriausioji specialistė Elena Macijauskienė Priima sprendimus dėl piniginės socialinės paramos ir kitų išmokų skyrimo. Rengia dokumentų formas ir pažymas gyventojams, patvirtinančias bendrai gyvenančių ar vieno gyvenančio teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas elema.macijauskiene@kaunas.lt 20 42 42 73
2373
Vyresnioji specialistė Ingrida Zelenekienė Priima sprendimus dėl piniginės socialinės paramos ir kitą išmoką skyrimo. Rengia dokumentų formas ir pažymas gyventojams, patvirtinančias bendrai gyvenančių ar vieno gyvenančio teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas ingrida.zelenekiene@kaunas.lt 30 20 97 56
Vyriausioji specialistė Judita Kielaitienė Priima sprendimus dėl piniginės socialinės paramos ir kitų išmokų skyrimo. Rengia dokumentų formas ir pažymas gyventojams, patvirtinančias bendrai gyvenančių ar vieno gyvenančio teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas. judita.kielaitiene@kaunas.lt 37 42 57 23
Vyriausioji specialistė Monika Markevičienė Priima sprendimus dėl piniginės socialinės paramos ir kitą išmoką skyrimo. Rengia dokumentų formas ir pažymas gyventojams, patvirtinančias bendrai gyvenančių ar vieno gyvenančio teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas. monika.markeviciene@kaunas.lt 30 20 97 56
Vyresnioji specialistė Valerija Mickevičienė Priima sprendimus dėl piniginės socialinės paramos ir kitą išmoką skyrimo. Rengia dokumentų formas ir pažymas gyventojams, patvirtinančias bendrai gyvenančių ar vieno gyvenančio teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas valerija.mickeviciene@kaunas.lt 30 20 97 56
Vyriausioji specialistė Jūratė Pavilonienė Priima sprendimus dėl piniginės socialinės paramos ir kitą išmoką skyrimo. Rengia dokumentų formas ir pažymas gyventojams, patvirtinančias bendrai gyvenančių ar vieno gyvenančio teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas. jurate.pavilioniene@kaunas.lt 30 20 97 56
Vyriausioji specialistė Vida Trimonienė Priima sprendimus dėl piniginės socialinės paramos ir kitų išmokų skyrimo. Rengia dokumentų formas ir pažymas gyventojams, patvirtinančias bendrai gyvenančių ar vieno gyvenančio teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas vida.trimoniene@kaunas.lt 20 42 42 73
2373
Vyriausioji specialistė Otilija Šivickienė Priima sprendimus dėl piniginės socialinės paramos ir kitų išmokų skyrimo. Rengia dokumentų formas ir pažymas gyventojams, patvirtinančias bendrai gyvenančių ar vieno gyvenančio teisę į busto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas. Rengia paraiškas išmokėti apskaičiuotas kompensacijas šilumos energiją tiekiančioms bendrovėms. otilija.sivickiene@kaunas.lt 24 42 55 61
Vyriausioji specialistė Rūta Naujalienė Priima sprendimus dėl piniginės socialinės paramos ir kitą išmoką skyrimo. Rengia dokumentų formas ir pažymas gyventojams, patvirtinančias bendrai gyvenančių ar vieno gyvenančio teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas. ruta.naujaliene@kaunas.lt 38 20 97 38